UN Sustainable Development Goals

De 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties, die in 2015 door alle lidstaten werd aangenomen, biedt een gedeelde blauwdruk voor vrede en welvaart voor mensen en de planeet, nu en in de toekomst.

Centraal staan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's), die een dringende oproep zijn tot actie door alle landen - ontwikkelde en ontwikkelingslanden - in een wereldwijd partnerschap. Ze erkennen dat het beëindigen van armoede en andere ontberingen hand in hand moet gaan met strategieën die de gezondheid en het onderwijs verbeteren, ongelijkheid verminderen, en economische groei stimuleren - en dat allemaal terwijl we tegelijk de klimaatverandering aanpakken en werken aan het behoud van onze oceanen en bossen.

Dit lijkt ons ongelooflijk belangrijk en meer mensen moeten ervan weten en ermee bezig zijn. We zouden allemaal ons steentje moeten willen bijdragen.

Onze bedoeling hier is onze energie te richten op het verbeteren van het leven en welzijn van de boeren, hun gezinnen en gemeenschappen door een eerlijke prijs te betalen voor de groene koffie, individuen en kleine bedrijven te zoeken als partners en samenwerkers om te investeren in directe samenwerking met boeren om de kwaliteit te verhogen en de landbouwmethoden te verbeteren, bodemerosie om te keren en programma's voor herbebossing te helpen. En door meer vrouwen aan het werk te helpen en vrouwen als koffieboeren en eigenaars van koffieplantages mondiger te maken, zodat ze als rolmodel en inkomensgenerator hun kinderen een behoorlijke toekomst kunnen bieden.

Duurzaamheid zit diep verankerd in onze overtuigingen, en we omarmen de SDG's, vooral de doelen 5, 8, 10 en 12.

We richten ons op eerlijke en directe handel, het verminderen van ongelijkheid in de toeleveringsketen, het verhogen van de genderkwaliteit door te investeren in alle vrouwelijke koffieboerderijen en het opbouwen van langdurige samenwerkingsverbanden met gelijkgestemde personen en groepen, om onze overtuigingen om te zetten in actie en resultaten.

#5 Gelijkheid van mannen en vrouwen

De afgelopen 3 jaar hebben we koffie gekocht van een coöperatie in Rwanda die alle koffieproducerende groepen van vrouwen steunt. We hebben de Hingakawa vrouwenkoffiecoöperatie in het zonnetje gezet en geld ingezameld, en zelfs een van onze koffiesoorten genoemd naar de berg waar ze hun koffiebessen plukken.

Wij geloven dat meer vrouwen in koffieproducerende landen de kans geven om eigenaar te zijn van hun boerderijen, de leiding te hebben over de besluitvorming en volledig en behoorlijk beloond te worden voor het verbouwen en oogsten van hun koffie, een cruciaal element is om meer gelijkheid te brengen in hun sekse, hun samenleving en hun kansen om voor hun gezin te zorgen.

We blijven zoeken naar meer boerderijen die eigendom zijn van en gerund worden door vrouwen.

#8 Fatsoenlijk werk en economische groei

Meer dan 70% van de koffieboeren in de wereld leeft onder een duurzaam niveau, door de heersende marktomstandigheden en immense koffiecorporaties en tussenhandelaren gedwongen hun koffie te verkopen beneden een leefbaar inkomen. Een vicieuze cirkel die boeren ervan weerhoudt uit hun vaak verarmde toestand te groeien.

We werken via kleine importpartners om onze groene koffie rechtstreeks van de boerderijen naar onze branderij in Amsterdam te brengen. We kunnen onze koffies traceren tot aan de boerderij waar ze vandaan komen en de prijs die de boer betaald kreeg. We betalen de juiste prijs voor de uitzonderlijke kwaliteit die we krijgen. Niet alleen 'eerlijk', maar ook genoeg voor de boer en zijn gemeenschap om in hun levensonderhoud te voorzien.

We betalen ook een premie op al onze koffies, die opnieuw geïnvesteerd wordt in programma's op die boerderij of die coöperatie om de kwaliteit te verbeteren, zoals landherstel, omkeren van bodemerosie, en volledig uitgeruste testlabs. Voorlichtingsprogramma's rond verwerkingsmethoden helpen om het potentieel in alle koffiesoorten te maximaliseren en de prijs die ervoor betaald wordt te verhogen.

Dit helpt boeren groeien. Helpt gezinnen en gemeenschappen bloeien. En creëert een meer deugdzame cirkel.

In 2022 beginnen we met een programma om extra boerderijen en gemeenschappen te steunen via onze koopkracht en kennis.

#10 Ongelijkheden verminderen

De koffiewaarde wordt massaal in het voordeel van de eindproducent gewogen, niet in dat van de boer. Zeer scheef. Alle weldenkende koffiemensen willen meer van deze waardecreatie terugduwen in de keten naar de boer.

Een manier is om die waardeketen in te korten door minder mensen in de keten te hebben, en in elk stadium winst te maken.

We kopen onze koffies rechtstreeks via kleine importeurs die rechtstreeks van de boerderij kopen. Een heel korte keten die al onze boeren minimaal een leefbaar inkomen oplevert.

We maken deel uit van een grotere gemeenschap van fair trade koffiebedrijven die allemaal hetzelfde doen, waardoor de importeurs volledige transparantie kunnen betonen en tijd, energie en middelen investeren in de kruisbestuiving en verbetering van de kwaliteit van de koffiepraktijken en de landbouwmethoden om de prijs van de geproduceerde koffiebessen te rechtvaardigen en te verhogen.

#12 Verantwoordelijk consumeren en produceren

Onze voetafdruk op deze planeet is te groot. Overconsumptie en schadelijke (vaak onverantwoorde) productiemethoden hebben massaal bijgedragen tot de klimaatverandering, die nu een domino-effect heeft op koffieproducerende landen en hun boeren. De beschikbare grond voor het verbouwen van koffiebomen neemt af en naarmate de temperatuur wereldwijd stijgt, kantelt de voorheen evenwichtige klimaatmix die bossen en koffieproducerende gebieden in staat stelt tot bloei te komen en daalt de koffieopbrengst. Dit drijft de prijzen op omdat het aanbod van koffie twijfelachtig lijkt.

Gezonder leven en eten, groener, lijkt ons een voor de hand liggend doel. Minder vlees, meer plantaardig voedsel en materialen is een groeiende positieve trend.

Onze plantaardige koffiecapsules zijn een kleine stap naar het achterlaten van een kleinere voetafdruk op onze planeet. Een bijproduct van de suikerindustrie in plaats van uit de grond gegraven te worden met alle giftige uitstoot en energie die bij het maken van aluminium capsules komt kijken, is een betere manier om te gaan.

Wil je meer weten? - voor meer informatie en uitleg over de SDG's, ga hierheen: https://sdgs.un.org/goals.

Jones Brothers Coffee Club

We geloven dat we een verantwoordelijkheid en een rol hebben in de koffieketen, van plant tot kopje, om meer koffieliefhebbers met koffieboeren in contact te brengen. Koffie is niet alleen onze passie; het is ons dagelijks ritueel, onze inspiratie, onze motivatie.

Gemaakt in Amsterdam.

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Het laatste nieuws in je inbox. Geen spam!

Privacyverklaring Voorwaarden en condities Gebruiksvoorwaarden